Alcoholwetvergunning

Wat is het?

U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een alcoholwetvergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant heeft u een vergunning nodig. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Hoe werkt het?

U mag geen alcoholhoudende dranken verkopen en verstrekken aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt een Alcoholwetvergunning  krijgen, tegen betaling van leges, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed levensgedrag
 • elke leidinggevende staat geregistreerd in het Register Sociale Hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijtersbedrijf voldoet aan eisen over de minimale vloeroppervlakte en de eisen uit het Bouwbesluit

Voor verenigingen en stichtingen die alcoholhoudende dranken verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

De Wet Bibob (integriteitstoets) is op aanvragen van een Alcoholwetvergunning van toepassing.

Wat moet ik doen?

U vraagt de Alcoholwetvergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijtersbedrijf is gevestigd. U dient met DigiD of eHerkenning in te loggen. Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen met de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving om uw plannen door te spreken. U kunt hiervoor het algemene telefoonnummer bellen (026) 32 60 111 of mailen naar evenementen@lingewaard.nl.

Voor het aanvragen van een vergunning voor slijterijen en horeca (Model A):

DigiDAanvragen vergunning voor slijterijen en horeca

eHerkenningAanvragen vergunning voor slijterijen en horeca

Voor het aanvragen van een vergunning voor verenigingen en stichtingen (Model B):

DigiDAanvragen vergunning voor verenigingen en stichtingen

eHerkenningAanvragen vergunning voor verenigingen en stichtingen

Let op! 

Het is belangrijk om het online formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen. Indien de gevraagde bijlagen niet worden bijgevoegd, is uw aanvraag niet compleet.

Om het online formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Inlogcode DigiD / E-Herkenning;
 • Gegevens (aantal en maatvoering lokaliteiten incl. terras) over uw inrichting;
 • Kopieën geldig identiteitsbewijzen (ondernemers, bestuurders en leidinggevenden);
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • Ingevulde bijlage bij model A of B (afhankelijk van soort aanvraag), per leidinggevende;
 • Een situatietekening (schaal 1:100), waarop aangegeven de plattegrond(en) van de inrichting, de plaatsen van de toiletgelegenheden en de plaatsen van de mechanische- en natuurlijke ventilatie, alsmede de capaciteit van de mechanische ventilatie dan wel of er sprake is van een luchtbehandelingsinstallatie.
 • Schriftelijke verklaring van geen bemoeienis met bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd van ondernemers of bestuurders, indien van toepassing.

Let op! Indien u een commerciële onderneming drijft, dient u ook een online formulier ‘wet Bibob’ in te vullen. Het invullen van het Bibob-formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag van uw alcoholwetvergunning. Indien u het Bibob-formulier niet invult, is uw aanvraag voor uw alcoholwetvergunning niet compleet. Het invullen van het Bibob-formulier is niet verplicht voor paracommerciële rechtspersonen.

DigiDInvullen wet Bibob

eHerkenningInvullen wet Bibob

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.

Aanvullende informatie

Als u een alcoholwetvergunning nodig heeft, dan heeft u tevens een horeca exploitatievergunning nodig.

Voordat u uw horecabedrijf kunt openen voor publiek moet u tenminste ook een melding Activiteitenbesluit indienen via de website https://www.aimonline.nl/. Heeft u toch nog vragen over de melding Activiteitenbesluit dan kunt u hiervoor terecht bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (026) 37 71 600.

Voordat u uw horecabedrijf kunt openen voor publiek moet u tenminste ook een melding Brandveilig gebruik indienen. U kunt dit digitaal doen via www.omgevingsloket.nl. Heeft u toch nog vragen over de melding Brandveilig gebruik dan kunt u contact opnemen met de Brandweer Gelderland-Midden via telefoonnummer (088) 355 61 11.

Mocht u inpandig enige verbouwingen gaan verrichten om het pand geschikt te maken voor het door u gewenste gebruik, dan adviseren wij u om de voorgenomen verbouwingen te laten toetsen voor een mogelijk benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen. U kunt hiervoor terecht bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Zij zijn te bereiken via telefoonnummer (026) 37 71 600.

Wijzigingen doorgeven

Als er zaken veranderen in uw inrichting moet u dat bij ons melden. Het wijzigingen van de leidinggevenden kunt u hieronder online bij ons melden.

DigiDMelding wijziging leidinggevende

eHerkenningMelding wijziging leidinggevende