Kiest u voor begraven? Dan kiezen de nabestaanden zelf welke begraafplaats. Naast het begraven in een nieuw graf, is het soms mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand graf.

De gemeente Lingewaard heeft drie algemene begraafplaatsen waar begraven wordt: 

 • De Hoeve in Huissen
 • De Teselaar in Bemmel
 • Zandvoortsestraat in Gendt

De mogelijkheden per begraafplaats verschillen.

De begraafplaatsen zijn elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Wat moet u doen?

Als er iemand overlijdt, moet er in een korte periode veel geregeld worden. Meestal verzorgt de uitvaartondernemer dit. 
In overleg met de begraafplaatsbeheerder bepaalt u de datum en het tijdstip van de uitvaart. De begrafenis mag vanaf 36 uur na het overlijden plaatsvinden. Uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden moet de uitvaart zijn uitgevoerd.

Begraven vindt op de volgende tijden plaats:

 • Maandag t/m vrijdag 10.00 – 16.00 uur
 • Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Soorten graven

Nieuw particulier graf

Wilt u voor langere tijd zeker zijn van de laatste rustplaats van uw dierbare? Dan is een particulier graf het meest geschikt. U koopt dan voor een bepaalde periode het recht om een overledene in het graf te begraven. De eerste termijn van het grafrecht is twintig jaar. Het grafrecht kan na afloop van deze termijn steeds met vijf jaar verlengd worden. 

Enkelgraf

Een particulier graf wordt meestal voor één laag uitgegeven. Dit betekent dat hierin één overledene begraven kan worden. Er is geen mogelijkheid om in de toekomst hierbij nog een tweede overledene te begraven. 

Dubbelgraf

Op begraafplaats de Hoeve in Huissen zijn ook particuliere graven die dubbeldiep worden uitgegeven. Dit betekent dat hierin twee overledenen begraven kunnen worden. Nadat de eerste begrafenis heeft plaatsgevonden, kan later in hetzelfde graf een tweede persoon worden bijgezet. Deze persoon wordt bijgezet boven de eerste persoon.

Kindergraf

Voor kinderen tot en met twaalf jaar oud zijn er kindergraven. Op de begraafplaatsen zijn hiervoor aparte delen ingericht. In een kindergraf wordt één kind begraven. Verder gelden voor bijzettingen en het verlengen van het grafrecht dezelfde voorwaarden als voor een particulier graf.

Grafkelder

Kiest u voor een particulier graf? Dan kunt u ook een grafkelder laten aanleggen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Kosten

kosten één-diep zandgraf (particulier graf):

 • voor een periode van 20 jaar voor een persoon jonger dan 1 jaar of dood geboren € 670,00
 • voor een periode van 20 jaar voor een persoon tot en met 11 jaar € 1341,00
 • voor een periode van 20 jaar voor een persoon van 12 jaar en ouder € 2682,00

kosten twee-diep zandgraf (particulier graf)

 • voor een periode van 20 jaar € 5364,00

Hierbij komen de kosten voor het delven en dichten van het graf

 • voor het begraven van een doodgeboren kind € 219,00
 • voor het begraven van een kind beneden 1 jaar € 219,00
 • voor het begraven van een kind van 1 tot en met 11 jaar € 441,00
 • voor het begraven van een persoon van 12 jaar en ouder € 921,00
 • voor het begraven op een zaterdag: 150% van het tarief
 • voor het begraven op een zondag of feestdag: 200% van het tarief

Grafbedekking en grafonderhoud

Een laatste rustplaats krijgt meestal een grafbedekking. Deze moet ook onderhouden worden.

Grafbedekking

Na de uitvaart kunt u een grafmonument laten plaatsen. Dit kan bijvoorbeeld een staande grafsteen of liggende grafplaat zijn. De termijn waarbinnen u dat  moet aanvragen is negen maanden. De gemeente stelt wel bepaalde eisen aan de grafbedekking. Daarom moet de rechthebbende bij de gemeente melding maken van voornemen tot het plaatsen van de grafbedekking. Het bedrijf dat het grafmonument maakt, regelt meestal ook de schriftelijke melding.

Pas als de melding schriftelijk bevestigd is door de beheerder van de begraafplaats kan het monument worden gemaakt en geplaatst. Voor de melding brengt de gemeente geen kosten in rekening. Voordat het monument wordt geplaatst, moet dit gemeld worden bij de beheerder van de begraafplaats.

Grafonderhoud

Bent u de rechthebbende van een graf? Dan bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Denk aan het schoonmaken van het grafmonument en het verwijderen van onkruid op het graf. De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats.

Goed om te weten

 • Grafbedekkingen zijn uitsluitend mogelijk op graven.
 • Na een asverstrooiing kan geen monument worden geplaatst.
 • Grafbedekking, geplaatst zonder melding, kan worden verwijderd.