Kiest u voor begraven? Dan kiezen de nabestaanden zelf welke begraafplaats. Naast het begraven in een nieuw graf, is het soms mogelijk een overledene bij te zetten in een bestaand graf.