Corona

De coronaproblematiek heeft ook consequenties voor het project Dorpensingel. Zo vinden overleggen met belanghebbenden vooral digitaal plaats. Ook heeft het project door corona wat vertraging opgelopen. Op deze website houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we in het project Dorpensingel de verkeerssituatie op drie andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven en dat de verkeerssituatie in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project Dorpensingel samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan het project. 

De vier onderdelen van het project Dorpensingel zijn:  

Planning 2021-2022

  • De Ressensestraat is in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt.
  • De werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Lauwikstraat zijn afgerond.
  • De werkzaamheden aan de Vossenpelsestraat-Noord worden nog uitgevoerd. 

Voor de Dorpensingel-Oost, het Vossenhol en de definitieve fietsoversteek Ressensestraat is de planning:

  • 2019 - 2021: Ontwerpen maken
  • 2021: Bestemmingsplannen aanpassen
  • 2021-2022: Voorbereiden van het werk
  • 2022-2023: Het werk uitvoeren

Documenten

In de documenten hieronder vindt u meer informatie. Mocht u moeilijkheden hebben om de bijlage(n) te lezen, neemt u dan contact op met dorpensingel@nijmegen.nl. Dan zorgen wij voor een oplossing op maat.