Er komt een nieuwe weg tussen het Keizer Augustusplein (de Ovatonde) en de Zandsestraat. De weg heeft als tijdelijke naam Dorpensingel-Oost. Deze weg is nodig omdat Nijmegen-Noord snel groeit. Tegelijk met de nieuwe weg passen we in het project Dorpensingel de verkeerssituatie op drie andere plekken aan. Het project Dorpensingel zorgt ervoor dat Nijmegen-Noord en Bemmel goed bereikbaar blijven en dat de verkeerssituatie in het gebied veiliger wordt.

De gemeenten Nijmegen en Lingewaard voeren het project Dorpensingel samen uit. Zij hebben daarover op 19 maart 2019 een overeenkomst getekend. De provincie Gelderland betaalt mee aan het project. 

De vier onderdelen van het project Dorpensingel zijn:  

  • Dorpensingel-Oost: we leggen de nieuwe weg aan.
  • Vossenpelssestraat: we nemen maatregelen om het verkeer langzamer te laten rijden.
  • Ressensestraat: we maken de oversteek van het RijnWaalpad veiliger.
  • Vossenhol: we maken deze weg breder en we delen hem anders in.

Planning

Wij hebben de Ressensestraat in augustus 2019 met een tijdelijke maatregel veiliger gemaakt. Fietsers geven voorrang aan verkeer op de Ressensestraat. Wij zijn met verschillende partijen in overleg over een definitieve oplossing.

Wij rondden in 2020 de werkzaamheden aan de Vossenpelssestraat-Zuid en Lauwikstraat af. Wij hebben de Vossenpelssestraat-Zuid, de Laauwikstraat en Bekkersland ingericht als 30 km/u-wegen. Het asfalt is vervangen door geluidsarme klinkers en wij hebben verhoogde kruispunten aangelegd en versmallingen bij bushaltes.
Voor de aanpassing van het Vossenhol en de aanleg van de Dorpensingel-Oost hebben we ontwerpen gemaakt. Hierbij hebben we veel rekening gehouden met de landschappelijke inpassing. De ontwerpen zijn verwerkt in ontwerpbestemmingsplannen. Deze lagen eind vorig jaar ter inzage. 

De zienswijzen bij de ontwerpbestemmingsplannen worden verzameld en in een reactienota van antwoorden voorzien. Deze reactienota en de ontwerpbestemmingsplannen worden via de colleges van burgemeester en wethouders van Nijmegen en Lingewaard aan de gemeenteraden van dezelfde gemeenten ter besluitvorming voorgelegd. Dit gebeurt naar verwachting in september 2023.