Wethouder (o.a. ruimtelijke ordening & Omgevingswet, duurzaamheid en toezicht en handhaving ODRA)

4e loco-burgemeester
Email: m.vandenbos@lingewaard.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening & Omgevingswet
 • Duurzaamheid
 • Natuur & landschap (onder meer water)
 • Vergunningverlening
 • Toezicht & handhaving ODRA
 • Grondstoffenbeleid & milieu

Verbonden partijen

 • Park Lingezegen
 • Groene Metropool Regio Circulaire regio
 • Warmtenetwerk B.V.

Nevenfuncties

 • Ambtelijk secretaris Banning Vereniging, tot uiterlijk 1 september 2022. 
  Bezoldigd.

Heeft u gevonden wat u zocht?