Burgemeester (o.a. openbare orde en veiligheid, communicatie, ICT, P&O en juridische zaken)

Email: N.Kalfs@lingewaard.nl

Portefeuille

 • Openbare orde & veiligheid
 • ICT-beleid, beveiliging & privacy
 • Communicatie & inwonersparticipatie
 • Facilitaire zaken
 • P&O
 • Juridische zaken
 • Inkoop & aanbesteding

Verbonden partijen

 • VVGM
 • Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 • Aandeelhoudersvergadering Vitens 
 • Platform Nuval 
 • Aandeelhoudersvergadering BNG

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt

 • Voorzitter Vereniging van Nederlande Riviergemeenten (VNR)  (onbezoldigd)
 • Lid Projectgroep lokale Rekenkamers (bezoldigd)