Burgemeester (o.a. openbare orde en veiligheid, communicatie, ICT, P&O en juridische zaken)

Burgemeester Nelly Kalfs
Nelly Kalfs

Email: N.Kalfs@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Bestuurlijke en juridische zaken
 • Openbare orde en veiligheid
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en voorlichting
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Inkoop en aanbesteding
 • Facilitaire zaken
 • ICT, informatiebeleid, informatieveiligheid en privacy

Verbonden partijen:

 • AB GR veiligheid en gezondheidsregio Gelderland Midden
 • DB GR veiligheid en gezondheidsregio Gelderland Midden
 • Aandeelhoudersvergadering NV Vitens
 • Aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten
 • Stuurgroep Brandveiligheid woningcorporatie (V2)

Nevenfuncties niet voortvloeiend uit het ambt:

 • Voorzitter Vereniging van Nederlande Riviergemeenten (VNR)  (onbezoldigd)
 • Lid Projectgroep lokale Rekenkamers (bezoldigd)