U mag alcohol verkopen in een slijterij of horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of restaurant. U hebt dan wel een drank- en horecavergunning nodig. Ook als u alcohol verkoopt in een sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant. Cafetaria’s en levensmiddelenbedrijven (bijvoorbeeld supermarkten) hoeven geen vergunning te hebben om alcohol te verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Hoe het werkt

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring sociale hygiëne
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met sociale hygiëne)

Wet Bibob is op aanvragen van een drank- en horecavergunning van toepassing.

Wat u moet doen

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw horecabedrijf of slijterij is gevestigd. U dient met DigiD of eHerkenning in te loggen.

Voor het aanvragen van een vergunning voor slijterijen en horeca (Model A):

Voor het aanvragen van een vergunning voor verenigingen en stichtingen (Model B):

Let op! Het is belangrijk om het online formulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen. Indien de gevraagde bijlagen niet worden bijgevoegd, is uw aanvraag niet compleet.

Om het online formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • Inlogcode DigiD / E-Herkenning;
 • Gegevens (aantal en maatvoering lokaliteiten incl. terras) over uw inrichting;
 • Kopieën geldig identiteitsbewijzen (ondernemers, bestuurders en leidinggevenden);
 • Kopie bewijsstukken kennis en inzicht in sociale hygiëne (ondernemers, bestuurders en leidinggevenden);
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden);
 • Ingevulde bijlage bij model A of B (afhankelijk van soort aanvraag), per leidinggevende;
 • Een situatietekening (schaal 1:100), waarop aangegeven de plattegrond(en) van de inrichting, de plaatsen van de toiletgelegenheden en de plaatsen van de mechanische- en natuurlijke ventilatie, alsmede de capaciteit van de mechanische ventilatie dan wel of er sprake is van een luchtbehandelingsinstallatie.
 • Schriftelijke verklaring van geen bemoeienis met bedrijfsvoering of exploitatie van het horecabedrijf of slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd van ondernemers of bestuurders, indien van toepassing.

Let op! Indien u een commerciële onderneming drijft, dient u ook een online formulier ‘wet Bibob’ in te vullen. Het invullen van het Bibob-formulier maakt onderdeel uit van uw aanvraag van uw drank- en horecavergunning. Indien u het Bibob-formulier niet invult, is uw aanvraag voor uw drank- en horecavergunning niet compleet. Het invullen van het Bibob-formulier is niet verplicht voor paracommerciële rechtspersonen.

Invullen wet Bibob met DigiD

Invullen wet Bibob met eHerkenning

Wijzigingen doorgeven

Als er zaken veranderen in uw bedrijf, vereniging of stichting, moet u dat bij ons melden. Het wijzigingen van de leidinggevenden kunt u online bij ons melden.

Voor het wijzigen van de leidinggevende(n) voor slijterijen, horeca en voor verenigingen en stichtingen:

Melden wijzigen leidinggevende met DigiD

Melden wijzigen leidinggevende met eHerkenning

Bij andere wijzigingen, zoals verandering van rechtsvorm of verandering van activiteiten, moet u een nieuwe vergunning aanvragen.

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Voor een aanvraag om een ontheffing van het in artikel 3 Drank- en Horecawet gestelde verbod, om zwak-alcoholhoudende drank te serveren tijdens een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard (maximaal 12 dagen).

Alcohol schenken, tijdelijke ontheffing

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht.

Aanvullende informatie

Als u een drank- en horecavergunning nodig heeft, dan heeft u tevens een horeca exploitatievergunning nodig.

Voordat u uw horecabedrijf kunt openen voor publiek moet u tenminste ook een melding Activiteitenbesluit indienen via de website https://www.aimonline.nl/. Heeft u toch nog vragen over de melding Activiteitenbesluit dan kunt u hiervoor terecht bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 026-3771600.

Voordat u uw horecabedrijf kunt openen voor publiek moet u tenminste ook een melding Brandveilig gebruik indienen. U kunt dit digitaal doen via www.omgevingsloket.nl. Heeft u toch nog vragen over de melding Brandveilig gebruik dan kunt u contact opnemen met de Brandweer Gelderland-Midden via telefoonnummer (088) 355 61 11.

Mocht u inpandig enige verbouwingen gaan verrichten om het pand geschikt te maken voor het door u gewenste gebruik, dan adviseren wij u om de voorgenomen verbouwingen te laten toetsen voor een mogelijk benodigde omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen. U kunt hiervoor terecht bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 026-3771600.