Het gebied Driegaarden is tien jaar geleden door de gemeenteraad in de Ruimtelijke Structuurvisie 2020-2025 aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Omdat de gemeente wil voldoen aan de huidige grote behoefte aan woningbouw in Lingewaard, is de locatie onderdeel van de versnellingsopgave voor woningbouw voor 2020-2025. Het eerste deelgebied, tussen de Muntstraat en Laakse Eind, wordt nu gerealiseerd. Voor de twee andere gebieden (in groen op het kaartje) stelt de gemeente een gebiedsvisie op, om zo kaders te bepalen voor verdere ontwikkeling van dit gebied. 

De twee deelgebieden voor de visie op kaart.
De twee deelgebieden voor de visie.

In een gebiedsvisie kijken we breder dan alleen wonen

Een gebiedsvisie vormt een kader voor de ontwikkeling van een gebied. Dit kader wordt gebruikt voor een later op te stellen stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Het doel is om met input van onder andere inwoners een gebiedsvisie te maken die uitnodigt tot de ontwikkeling van een prettig, groen en aantrekkelijk gebied met een eigen identiteit. In deze visie kijken we breder dan alleen wonen. Het gaat ook over groen, water, parkeren en spelen. Omdat onze leefomgeving verandert, nemen we ook ambities mee die het plan toekomstbestendig maken, zoals ruimte voor bewegen, oplaadpunten voor elektrische auto’s, voldoende waterberging en duurzame energie. 

Kan ik meedenken?

We informeren u graag en gaan graag met u over de gebiedsvisie in gesprek. Uw inbreng in de visie is van groot belang. Dus als u goede ideeën heeft, dan horen we dat graag. Op 27 juni 2022 hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Valom in Huissen voor omwonenden en andere belanghebbenden. Hier hebben wij verteld over wat een gebiedsvisie is, wat we tot nu toe gedaan hebben en wat onze eerste ideeën zijn. Ook hebben we gesprekken gevoerd met inwoners over verschillende onderdelen van de visie en kon men vragen stellen of een reactie geven. Hieronder vindt u de presentatie en de posters van de ideeën voor de concept visie die wij hebben gepresenteerd tijdens deze bijeenkomst. We zijn benieuwd naar uw reactie. Wilt u reageren? Mail uw reactie dan uiterlijk 12 juli naar t.vanderklei@lingewaard.nl

Vragen? 

Neem dan contact op met Tess van der Klei via e-mail t.vanderklei@lingewaard.nl of via telefoonnummer (026) 32 60 111

Heeft u gevonden wat u zocht?