Wethouder (o.a. financiën, economische zaken, onderwijs, leefbaarheid kleine kernen en dienstverlening)

Wethouder Helga Witjes
Helga Witjes

Loco-burgemeester
Email: h.witjes@lingewaard.nl

Portefeuille:

 • Wonen en Volkshuisvesting
 • Financiën
 • Economische zaken
 • Grondexploitatie, acquisitie, bedrijventerreinen
 • Onderwijs, kinderopvang, leerplicht
 • Ruimte voor inwonersinitiatieven, leefbaarheid kleine kernen
 • (vernieuwing) dienstverlening

Projecten:

 • Crematorium Bemmel
 • Revitalisering Zilverkamp Huissen
 • Fort Pannerden

Verbonden partijen:

 • Lid GO regio Arnhem Nijmegen
 • Portefeuille overleg economie regio Arnhem Nijmegen
 • Portefeuille overleg volkshuisvesting regio Arnhem Nijmegen
 • Lid AB GR MGR sociaal domein Gelderland centraal
 • Lid Bestuurscommissie Onderwijs Gelderland centraal 
 • Plv. lid bestuur GR doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen
 • Plv. lid OL Euregio Rijn. Waal

Nevenfuncties:

 • ZZP’er, verzorgen van trainingen o.a. als docent van Bestuursacademie Nederland (bezoldigd, afgelopen jaar geen inkomsten)
 • Voorzitter Stichting Netwerk Overheidsontwikkelmodel (onbezoldigd)

Heeft u gevonden wat u zocht?