Kinderen hebben recht op onderwijs dat aansluit bij een eventuele beperking en/of levensovertuiging. Dit onderwijs kan niet altijd in de directe nabijheid van uw woonadres worden aangeboden. In dat geval moet uw kind naar een verder weg gelegen school. Sommige kinderen kunnen daardoor niet zelfstandig naar school reizen.

U kunt online een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind. U kunt daarvoor als contactpersoon uw eigen DigiD gebruiken.

Zodra wij uw aanvraag ontvangen hebben kijken we samen met u en uw kind(eren) wat de eigen mogelijkheden zijn en of u in aanmerking komt voor een vorm van leerlingenvervoer.

Gezien het landelijke chauffeurstekort in het leerlingenvervoer zijn de reistijden bij het taxivervoer langer omdat routes gecombineerd worden. Hierdoor kan het zijn dat uw kind vroeger van huis moet en later thuis is dan gewend.

Let op! Een tegemoetkoming in de vervoerskosten kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend. U kunt dus geen vergoeding krijgen voor de vervoerskosten die in het verleden zijn gemaakt.

Het is belangrijk dat u de aanvraag zo snel mogelijk indient, bij voorkeur vòòr 1 juni 2023. Als uw aanvraag voor aangepast vervoer taxi vervoer na 1 juni 2023 wordt ontvangen, kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag voor de start van het nieuwe schooljaar in de planning van de vervoerder kan worden meegenomen.

Wat u moet doen

Wilt u een aanvraag voor leerlingenvervoer doen of heeft u vragen over leerlingenvervoer? Neem dan contact op met de gemeente Lingewaard via telefoonnummer (026) 32 60 111. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Voor het indienen van een aanvraag kunt u ook het aanvraagformulier invullen, ondertekenen, inscannen en mailen naar teamMO@lingewaard.nl. Vergeet dan niet de gevraagde bewijsstukken ook te scannen en mee te sturen met uw aanvraag. U kunt ook het formulier downloaden en per post sturen naar Postbus 15, 6680 AA Bemmel of inleveren bij de balie in het gemeentehuis in Bemmel. 

Nodig voor de aanvraag

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer wordt gevraagd om een inschrijfbewijs van school en een kopie van de permanente commissie leerlingenzorg (indien van toepassing).