Hoe gaan wij in Lingewaard om met het maaien van bermen?

Voorheen werd alles gemaaid en afgevoerd. Nu slaan we op diverse plekken hele bermen over en maaien we alleen de eerste rand naast het fietspad of de weg. We hebben hier uiteraard ook aandacht voor de uitzichthoeken. Het moet wel veilig blijven. Het gaat hier met name om de brede bermen. 

We zijn bezig met het verduurzamen van ons maaibeleid.

Hoe en waarom duurzaam maaien?

  • Voor de verkeersveiligheid wordt de eerste halve meter langs het asfalt of het fietspad altijd gemaaid. 
  • Bij de kruisingen worden 'uitzichtshoeken' gemaaid. 
  • De rest van de berm maaien we zo min mogelijk. Het ecosysteem met kruiden en insecten kan zich dan ongestuurd ontwikkelen. Zo dragen we bij aan de biodiversiteit.
  • Door maaisel af te voeren, wordt de bodem verschraald. Hierdoor krijgen meer bijzondere plantensoorten een kans, en de biodiversiteit neemt toe. 
  • Op enkele grotere grasvelden wordt 'sinusbeheer' gedaan. Dat is maaien in slingers. Er blijft dan ongeveer 15% tot 20% van de vegetatie staan. In de windluwe plekjes ontstaan dan drogere of vochtige omgevingen waar ieder soort zijn beste plekjes kan vinden. Zo ontstaat er dan een grotere diversiteit aan flora en fauna. 
  • Rondom bomen later we wat meer gras staan, als schuilplek voor dieren. 

Het bermbeheer verschilt per locatie. Op de ene plek moeten kruiden verdwijnen (bijvoorbeeld distels) en op een andere plek staan misschien al bijzondere kruiden. Dit is allemaal in kaart gebracht door een deskundig ecoloog. Per berm bekijken we jaarlijks wat er nodig is. 

Inzaaien en aanplanten

  • Op sommige plaatsen experimenteren we met inzaaien. Er worden geschikte mengsels ingezaaid waaronder ook schermbloemen die de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups moeten aantrekken. Zoals sluipwespen, gaasvliegen, sommige soorten van het lieveheersbeestje, kevers en roofwantsen.
  • Inzaaien van bloemenmengsels doen we bijvoorbeeld aan de westkant van de Zilverkamp en in de Kapelstraat in Gendt. Ook zijn er diverse initiatieven vanuit bewoners ontstaan. Hier werken wij graag aan mee. Een mooi voorbeeld is het kruiden lint aan de Dijkstraat in Bemmel.
  • In veel gazonstroken hebben we de afgelopen jaren bloembollen geplant. We kiezen voor soorten die veel nectar en stuifmeel produceren. Deze zijn extra  aantrekkelijk voor bijen en overige insecten.

Hoe kunt u helpen?

Wij hopen vooral dat u er begrip voor heeft dat voortaan niet alles kort gemaaid wordt. En maait u regelmatig zelf de wegberm voor uw huis of weiland? Dan vragen we u vriendelijk dat niet meer te doen. U werkt actief mee aan de biodiversiteit door niet meer te maaien dan wat minimaal noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid. En u helpt ons nog meer als u bijvoorbeeld een stuk berm inzaait met een bloemenmengsel. 

Laten we samen werken aan een mooi bloemenvol Lingewaard met een grote biodiversiteit!