“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?


Als een bedrijf namens u bezwaar maakt en het bezwaarschrift wordt toegekend, dan betaalt de gemeente aan het bedrijf een kostenvergoeding.
 

Een voorbeeld

De WOZ-waarde van uw woning wordt na bezwaar met € 10.000,- aangepast. Dit vermindert uw aanslag met ongeveer € 13,-. Maar het bureau of de makelaar krijgt voor de werkzaamheden een bedrag van bijna € 825,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Uiteindelijk betekent dit dus een verhoging voor alle belastingbetalers.
 

Bezwaar maken

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. En vaak kunt u het heel makkelijk zelf doen. De gemeente handelt alle bezwaarschriften op dezelfde wijze af. Wij maken geen verschil tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of een bezwaarschrift dat door een extern bureau wordt ingediend. 
 

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag, of een deel ervan? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. Dit kan online via onze website of via een brief. 
 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Of heeft u andere vragen? Kijk dan bij de vragen & antwoorden.