“WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!” Er zijn verschillende bedrijven met deze slogan actief. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het eigenlijk?

Wanneer u bezwaar indient en dit gegrond is, is de gemeente wettelijk verplicht om een kostenvergoeding uit te betalen. Maakt een bedrijf namens u bezwaar? Dan geeft u dit bedrijf toestemming om deze kostenvergoeding te houden. 

Een voorbeeld:
De WOZ-waarde van uw woning wordt na bezwaar met € 10.000,- aangepast. Dit vermindert uw aanslag met ongeveer € 14,-. Maar het bureau of de makelaar krijgt voor de werkzaamheden een bedrag van bijna € 800,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten. Uiteindelijk betekent dit dus een verhoging voor alle belastingbetalers.

Bezwaar maken

Bezwaar maken bij de gemeente is altijd gratis. En vaak kunt u het heel makkelijk zelf doen. De gemeente handelt alle bezwaarschriften op dezelfde wijze af. Wij maken geen verschil tussen een bezwaarschrift dat u zelf indient of een bezwaarschrift dat door een extern bureau wordt ingediend. 

Tot wanneer kunt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de aanslag, of een deel ervan? Dan kunt u binnen zes weken na dagtekening (datum) van de aanslag bezwaar maken. Dit kan online via onze website of via een brief. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig? Of heeft u andere vragen? Kijk dan bij de vragen & antwoorden.