Heeft u een vraag over de gemeentelijke belastingen of de WOZ? Kijk dan eerst of uw vraag hieronder staat.

Waar kan ik mijn WOZ-waarde, het taxatierapport en andere belastinggegevens bekijken?

Als u eigenaar bent van de woning (en de aanslag staat op uw naam) kunt u de gegevens bekijken via Mijn Lingewaard. U logt in met DigiD. Als u bent ingelogd ziet u in de blauwe balk bovenaan het scherm een knop 'WOZ- en belastingen'.

U kunt de gegevens ook inzien via MijnOverheid. U kunt via DigiD inloggen.

Op het WOZ-waardeloket vindt u de openbare WOZ-gegevens van woningen en enkele aanvullende gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. U kunt hier ook uw woning vergelijken met andere woningen.

Kan ik mijn belasting in termijnen betalen?

Ja dat kan. Daarvoor moet u een machtiging voor automatische incasso afgeven. Dan schrijven we het afgesproken bedrag in maximaal 10 termijnen af van uw rekening.

Online regelen automatische incasso

Waarom kan ik niet bij de WOZ- en belastinggegevens op Mijn Lingewaard?

Dit komt waarschijnlijk omdat de woning niet op uw naam geregistreerd staat of omdat de aanslag niet op uw naam staat.

De WOZ- en belastinggegevens en daarmee ook de mogelijkheid om online bezwaar te maken, zijn alleen te benaderen door degene die als eigenaar is geregistreerd.  

Staan de woning en de aanslag wel op uw naam en lukt het niet om bij uw gegevens te komen? Neem dan contact met ons op.

Hoe is de WOZ-waarde van mijn woning bepaald?

Om de WOZ-waarde van uw woning te bepalen gebruiken wij een vergelijkingsmethode. Zowel de kenmerken van uw woning als verkoopcijfers spelen hierbij een rol. 
De marktwaarde is het uitgangspunt voor de WOZ-waarde. Het is daarmee een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum.

Ik ben het niet eens met een heffing op de aanslag of de waarde van het pand. Wat moet ik doen?

U kunt bezwaar maken binnen zes weken ná dagtekening van de aanslag. Kijk voor meer informatie op https://www.lingewaard.nl/bezwaarschrift-indienen-gemeentelijke-belastingen-of-woz

Ik zet helemaal geen vuilnis aan de weg. Moet ik nu wel het vastrecht afvalstoffenheffing betalen?

Ja, voor het vastrecht maakt het niet uit of u nu wel of geen vuilnis aan de weg zet. Dit bedrag is door elke belastingplichtige verschuldigd. Hiervan maken ook de kosten voor de inzameling van glas, papier en klein chemisch afval deel uit.

Ik ben het niet eens met het aantal ledigingen op het aanslagbiljet. Wat kan ik doen?

Bij een containerlediging wordt de op de container bevestigde chip gelezen en geregistreerd in de boordcomputer van de vuilophaalwagen. Bij gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer wordt de afvalpas gelezen en geregistreerd. Deze registratie is de basis voor het bedrag op de aanslag.

Wij kunnen op schriftelijk of telefonisch verzoek een overzicht met data en tijdstippen van de ledigingen naar u toesturen.

Ik ben het niet eens met de (tariefs)verhoging van de gemeentelijke heffingen. Kan ik hier bezwaar tegen maken?

Nee, bezwaar maken tegen deze tariefsbepaling is niet mogelijk. De gemeenteraad heeft de tarieven voor de gemeentelijke heffingen in de betreffende verordeningen vastgesteld.

Staat uw vraag hier niet bij? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Dat kan telefonisch, op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur, op telefoonnummer (026) 32 60 111. In verband met drukte kan het zijn dat u lang moet wachten aan de telefoon. Heeft u daar geen zin in? Dan kunt u ook gebruik maken van ons contactformulier. Wij reageren dan zo snel mogelijk.

Uw vraag stellen via het contactformulier