In juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat IKC Het Sterrenbos een nieuw gebouw krijgt op de huidige locatie. Het oude gebouw zal in gebruik blijven tijdens de nieuwbouw. Op die manier is er geen tijdelijke huisvesting nodig. In de afgelopen maanden heeft Stedenbouwkundig bureau SVP onderzocht hoe groot het gebouw moest worden en hoe dit het beste op het terrein past. Zo’n onderzoek noemen we een massastudie.

Presentatie uitkomsten massastudie

Graag zouden we de uitkomsten van dit onderzoek met u delen tijdens een fysieke bijeenkomst. Helaas is dit vanwege de huidige coronamaatregelen niet mogelijk. Daarom vindt u hieronder een video waarin Manon Witbraad, van stedenbouwkundig bureau SVP de uitkomsten van de massastudie aan u presenteert.

 

Online bijeenkomst maandagavond 17 januari

Als u na het bekijken van de video nog vragen of opmerkingen heeft, bent u van harte welkom op een online bijeenkomst op maandagavond 17 januari vanaf 19.00 uur. Bij die bijeenkomst zijn de volgende mensen aanwezig om met u in gesprek te gaan:

•           Helga Witjes, wethouder
•           Manon Witbraad, stedenbouwkundig bureau SVP
•           Ellen van Bon, directeur IKC Het Sterrenbos.
•           Jef Lintsen, projectmanager kinderopvang Zonnekinderen
•           Suzan Knols, Tom Spek en Marian Wennekes van gemeente Lingewaard

Aanmelden

De aanmelding is gesloten. Als u zich heeft opgegeven, ontvangt u binnenkort een e-mail met een link om de avond digitaal bij te wonen.

Verdere planning 

De eerder genoemde massastudie moet in het eerste kwartaal van 2022 door het college goedgekeurd worden. We selecteren dan een bureau dat voor ons het programma van eisen gaat opstellen. Als het programma van eisen klaar is, selecteren we een architect en een manager die het bouwproces gaat leiden.

In 2023 hopen we dan een ontwerp te hebben voor het nieuwe gebouw van IKC Het Sterrenbos. Vervolgens is er 1 tot 1,5 jaar nodig om de school te bouwen.