Terugblik college 2018-2022

Vier jaar lang bouwde het college samen met inwoners, de gemeenteraad, ondernemers, verenigingen en organisaties aan Lingewaard.

In het college uitvoeringsprogramma (CUP) staat wat het college vanaf 2018 wilde oppakken. Daarnaast gebeurde er meer. Zoals de Taskforce Sociaal Domein of meer recent de mobiliteitsvisie. Ook de raad nam hierin initiatief en leverde hieraan een bijdrage. Zo ontwikkelde het college beleid voor woningbouw bij particuliere initiatieven en voor pre-mantelzorgwoningen. Alles om Lingewaard nog mooier te maken. Natuurlijk verliep niet alles zoals het college aan de voorkant had voorzien. Denk bijvoorbeeld aan de COVID-19 pandemie en de stikstof- en PFAS-crisis. Dit leidde tot vertraging in projecten. Het college is trots op alles dat ze samen bereikt hebben. Na vier jaar samen bouwen is het ook goed om verantwoording af te leggen. Deze terugblik bekijkt u op deze pagina.

Terugblik in een animatie

Bekijk de terugblik van het college op de afgelopen vier jaar in een animatie.

Verantwoordingsdocument CUP

Download en bekijk het verantwoordingsdocument over het college uitvoeringsprogramma (CUP) 'Samen bouwen aan Lingewaard'. 

Terugblik college 2018-2022

In Het Gemeentenieuws van 2 februari 2022 stond een terugblik van het college op de afgelopen vier jaar. Download en bekijk deze terugblik.