Tijdelijke reclame in de openbare ruimte

Omschrijving

Binnen de gemeente Lingewaard zijn er twee mogelijkheden om reclame te maken in de openbare ruimte. 

 • Sandwich- en driehoeksborden
  • Reclame voor een lokale, niet commerciële, festiviteit
  • Reclame voor maatschappelijk doel
 • Digitale borden

Voor het plaatsen van borden zijn vaste locaties binnen de gemeente aangewezen. 

Sandwich- en driehoeksborden

Reclame voor een lokale, niet commerciële, festiviteit

Voor het promoten van lokale, niet commerciële, festiviteiten heeft de gemeente verschillende locaties binnen Lingewaard aangewezen (zie het document onderaan deze pagina). 

Het is niet toegestaan borden te plaatsen zonder vergunning of op andere locaties dan aangewezen. 

Reclame voor maatschappelijk doel

Er zijn zes plekken aangewezen voor reclame met een maatschappelijk doel. Dit noemen wij ook wel ideële reclame. Deze plekken zijn vergunningsvrij en zijn alleen voor vrijheid van meningsuiting.

In het document onderaan deze pagina ziet u de locaties die beschikbaar zijn voor de sandwich- en driehoeksborden en reclame voor een maatschappelijk doel.

Digitale borden

Met digitale borden worden de vaste borden die op verschillende locaties in Lingewaard (zie onderstaand overzicht) staan bedoelt. Mocht u uw reclame hierop willen plaatsen, kan u dit aanvragen via: Mediabusters - Mediabusters. Hier is verder geen vergunning van de gemeente voor nodig. Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Mediabusters via de mail info@mediabusters.nl of bellen naar 026-3259706.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges (sandwich- en driehoeksborden) of kosten (digitale borden) in rekening gebracht.

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges

Hoe het werkt

Sandwich- en driehoeksborden

Nadat u een aanvraag heeft ingediend, toetst de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergunning. 

 • Het plaatsen van een sandwich- of driehoeksbord wordt voor maximaal 16 aaneengesloten dagen vergund (maximaal 14 dagen voor aanvang evenement tot uiterlijk 2 dagen na afloop evenement). 
 • U mag per festiviteit maximaal één bord aanvragen.

Reclame voor maatschappelijk doel

Hiervoor mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van de aangewezen plekken. Hiervoor hoeft u niks te melden bij de gemeente. Wildplakken op andere locaties is niet toegestaan.
 

Aanvragen

U kunt de vergunning voor de sandwich- en driehoeksborden online aanvragen met DigiD of eHerkenning.

DigiDAanvraag indienen

eHerkenningAanvraag indienen

De gemeente stuurt u binnen 8 weken een bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Belangrijk!

Om het online formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

 • DigiD / E-Herkenning
 • Gegevens over uw organisatie
 • Telefoonnummers en gegevens van contactpersonen van uw organisatie

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Aanvullende informatie

Het plaatsen van reclame op eigen grond is toegestaan, tenzij het verkeer in gevaar wordt gebracht, ernstige hinder ontstaat voor de omgeving, de reclame feitelijke betekenis mist of naar het oordeel van de welstandscommissie ontsierend is voor de gemeente. Neem bij twijfel of vragen contact op met de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving (026-3260111).

Permanente reclame-uitingen aan gebouwen of op eigen grond kunnen omgevingsvergunningplichtig zijn. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) (026-377 1600).