Omschrijving

Het is verboden om zonder vergunning reclame in de openbare ruimte te plaatsen, zoals sandwichborden. De gemeente heeft hiervoor speciale locaties aangewezen waar, na verkrijging van vergunning, tijdelijke bebording mag worden geplaatst.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht. In bepaalde gevallen is vrijstelling mogelijk.

Tarieven gemeentelijke belastingen en leges

Hoe het werkt

Nadat u hiervoor een aanvraag hebt ingediend, toetst de gemeente of u in aanmerking komt voor een vergunning. Op dit moment zijn twee vormen van reclame maken toegestaan:

  • Het plaatsen van een aankondigingsbord (sandwich- of driehoeksbord) op maximaal in de gemeente voor maximaal 14 aaneengesloten dagen. In principe is deze vorm van reclame voor elk doel toegestaan, mits nog ruimte beschikbaar is op de gewenste locaties in de gewenste tijdsbestekken.
  • Het plaatsen van grote houten klapborden (zoals projectborden) op een betonnen voet. De bebording dient minimaal 4 m² en maximaal 16 m² te bedragen. Dit kan voor maximaal 4 aaneengesloten weken op . Deze vorm van reclame is voorbehouden aan
    • lokale evenementenorganisaties die hun evenement promoten; een sponsorvermelding van maximaal 20% van het oppervlak van het klapbord is hierbij toegestaan;
  • De gemeente, die in verkiezingstijd deze borden plaatst in het algemeen belang als plakplaats voor affiches van politieke partijen.

Wat u moet doen

U kunt uw ontheffing online aanvragen met DigiD of eHerkenning.

DigiD linkAanvraag indienen

eHerkenning linkAanvraag indienen

De gemeente stuurt u binnen 8 weken een bericht of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan voorwaarden stellen aan de ontheffing. Aan deze voorwaarden moet u zich houden.

Belangrijk!

Om het online formulier in te vullen heeft u het volgende nodig:

  • DigiD / E-Herkenning
  • Gegevens over uw organisatie
  • Telefoonnummers en gegevens van contactpersonen van uw organisatie

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Aanvullende informatie

Het plaatsen van reclame op eigen grond is toegestaan, tenzij het verkeer in gevaar wordt gebracht, ernstige hinder ontstaat voor de omgeving, de reclame feitelijke betekenis mist of naar het oordeel van de welstandscommissie ontsierend is voor de gemeente. Neem bij twijfel of vragen contact op met de afdeling Veiligheid, Toezicht en Handhaving (026-3260111).

Permanente reclame-uitingen aan gebouwen of op eigen grond kunnen omgevingsvergunningplichtig zijn. Neem voor meer informatie hierover contact op met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) (026-377 1600).