Uitkomst onderzoek: Martinuskerk geschikt voor IKC De Doornick

De Martinuskerk in Doornenburg is geschikt als nieuwe locatie voor IKC De Doornick. Dit blijkt uit een quickscan. Het huisvesten van school en kinderdagverblijf in de kerk betekent dat de Martinuskerk behouden kan blijven voor Doornenburg. De gemeenteraad neemt in maart een beslissing over de locatie van IKC De Doornick.

In de zomer van 2023 hebben wij opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mogelijkheid om IKC De Doornick onder te brengen in de Martinuskerk in Doornenburg. Het verzoek hiervoor kwam van de werkgroep Doornenburg en werd mede ingegeven door het DorpsOntwikkelingsPlan. Hierin heeft stichting Leefbaar Doornenburg namens de inwoners een aantal speerpunten verwoord. De Martinuskerk staat al een tijdje leeg. Veel inwoners willen de kerk behouden. Het ombouwen van de kerk tot schoolgebouw betekent dat de kerk een nieuwe maatschappelijke bestemming krijgt.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het kerkgebouw geschikt is om te verbouwen tot Integraal Kindcentrum. Daarmee is verhuizing van IKC De Doornick naar de Martinuskerk een alternatief voor het oorspronkelijke plan: de bouw van een nieuwe school op de huidige plek. De verwachte kosten van deze variant zijn met het onderzoek inzichtelijk gemaakt.

Voorkeur voor school in kerk

Het college, schoolbestuur De Linge en werkgroep Doornenburg geven de voorkeur aan het huisvesten van IKC De Doornick in de Martinuskerk boven nieuwbouw op de huidige plek. De komende tijd werken we deze variant verder uit. Daarbij kijken we in detail naar kosten, proces en planning.

Definitieve keuze door raad

Het kan nog steeds zo zijn dat de keuze uiteindelijk valt op nieuwbouw op de huidige locatie. De gemeenteraad neemt in maart een definitief besluit over de nieuwe locatie van IKC De Doornick.