Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

Wanneer u binnen of naar de gemeente Lingewaard gaat verhuizen, dan bent u verplicht deze verhuizing door te geven aan de gemeente. Bij inschrijving in de gemeente Lingewaard wordt u automatisch uitgeschreven bij uw vorige gemeente. U moet uw verhuizing maximaal 4 weken vóór of uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven.

  • Bij vertrek naar het buitenland (emigratie), bent u verplicht dit binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland door te geven. 
  • U dient schriftelijk aangifte van vertrek naar het buitenland te doen indien de redelijke verwachting bestaat dat u ten minste 2/3 van een jaar in het buitenland zult verblijven.
  • Wanneer u vertrekt naar een andere gemeente, moet u zich laten inschrijven bij uw nieuwe gemeente.
  • Voor vestiging in de gemeente Lingewaard vanuit het buitenland dient u een afspraak te maken met de gemeente. Dit geldt ook als u eerder in Nederland heeft gewoond.

DigiD linkVerhuizing online doorgeven

Wat u moet doen

Geef aan of u alleen of met meerdere personen verhuist.

Wanneer u met meerdere personen verhuist en u ongehuwd bent of niet geregistreerd staat bij de Burgerlijke Stand als geregistreerde partner, dan moet ieder persoon de verhuizing apart doorgeven. Als gezinsleden naar een ander adres verhuizen of van een ander adres komen dan uzelf, moeten zij de verhuizing ook apart doorgeven.

Datum van verhuizing

De gemeente Lingewaard ontleent de datum van verhuizing aan de aangifte. De dag waarop de aangifte is doorgegeven, geldt als datum van verhuizing.

Verwijzing