Voorbereidingen verhuizing IKC De Doornick gestart

Op 28 maart 2024 heeft de gemeenteraad besloten dat IKC De Doornick verhuist naar de Martinuskerk. Om de verhuizing van het IKC naar de kerk mogelijk te maken, moeten er allerlei zaken worden uitgezocht en geregeld. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart. 

Onderzoeken

Er vinden bijvoorbeeld verschillende onderzoeken plaats. Denk aan bodemonderzoek, onderzoek naar niet-gesprongen explosieven en fora- en faunaonderzoek. We onderzoeken ook de gevolgen voor verkeer en parkeren. Sommige onderzoeken zijn al opgestart, andere gaan binnenkort in uitvoering. 

Ontwerp

Er wordt ook al druk gewerkt aan het voorlopig ontwerp. Daarbij werkt de architect intensief samen met het IKC en met de aannemer, installateur en andere adviseurs. Doel is om een prettige en gezonde leeromgeving te maken voor de kinderen.  

Informatiebijeenkomst in het najaar

We willen het voorlopig ontwerp graag delen met ouders, leerlingen, omwonenden en inwoners van Doornenburg. Daarvoor organiseren we begin oktober 2024 een informatieavond. Tijdens de informatievond presenteren we ook de uitkomsten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Datum en locatie volgen binnenkort.