Welke rechten en plichten gelden er voor en na de uitvaart? Wie is er verantwoordelijk voor een particulier graf, urnennis of –graf? Dat is de ‘rechthebbende’.