We werken met z’n allen aan een duurzaam Lingewaard, ook voor toekomstige generaties. Om energieneutraal in 2050 te zijn moeten we andere energie gaan gebruiken; de energietransitie. We stappen over van fossiele naar duurzame energie. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven en partners. Hoe we dit willen doen, staat in het beleidskader energietransitie. Hierop vragen wij nu uw reactie!