Om ons heen zien we allemaal dat de wereld verandert.
De temperatuur stijgt. We hebben in onze gemeente meer last van hoog water en in de zomer zien we problemen door droogte. Als we daar nu niets aan doen, kan het zijn dat onze boeren in de toekomst hun oogsten kwijtraken en onze jeugd nooit zal weten hoe het is om op natuurijs te schaatsen. 

Daarom gaan we in onze gemeente voortaan vooral eigen schoon opgewekte energie en warmte gebruiken. Zonder uitstoot van schadelijke gassen die de aarde opwarmen. Eigen warmte en energie die altijd beschikbaar zijn. Dat betekent wél dat we ons samen gaan aanpassen. Wij willen dit in 2030 geregeld hebben. Dat klinkt nog ver weg, maar dat is al over 6 jaar. 

We hebben een duidelijke routekaart gemaakt van alle stappen die wij met u willen zetten naar dit doel.
Dit leest u in het Beleidskader Energietransitielink naar pdf bestand, in 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.


Warmtetransitie

Een onderdeel van de energietransitie is het vinden van een duurzaam alternatief voor aardgas. Dit proces noemen we de 'warmtetransitie'. In de transitievisie warmte beschrijft de gemeente hoe we de warmtetransitie vormgeven in Lingewaard. Het gaat bijvoorbeeld over het verwarmen van het huis en over hoe we koken. 


We werken aan de energietransitie vanuit drie pijlers:

Pijler 1: Energiebesparing
Pijler 2: Duurzame opwek
Pijler 3: Warmtetransitie

In april 2021 is de transitievisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Onze werkwijze

Energietransitie is nieuwe dingen doen en uitproberen. De gemeente heeft de inbreng van inwoners, organisaties en bedrijven nodig. Wij willen het echt samen doen. Wij geloven dat je alleen misschien sneller bent, maar samen kom je verder. We werken samen met inwoners, bedrijven, Lingewaard Energie, Stichting Lingewaard Natuurlijk, woningbouwcorporaties en andere partners. We zoeken hen op. We spreken met ze over hun ideeën om energietransitie vorm te geven.

Ook houden we nieuwe ontwikkelingen bij. Bijvoorbeeld het opslaan van energie. We vertalen nieuwe technieken naar de lokale situatie in Lingewaard. Zo doen we onderzoek naar twee unieke projecten. De combinatie van warmte uit de zon (zonthermie) en warmte uit water (aquathermie) in de Zilverkamp en de combinatie van zon thermisch en hoge temperatuur opslag op NEXTgarden.

Wij zijn zelf als organisatie ook aan de slag om energietransitie vorm te geven. We verduurzamen ons gemeentelijk vastgoed. Het accommodatiebeleid bepaalt in elke kern hoe we omgaan met het gemeentelijke vastgoed. Het is ons doel om de gebouwen die we houden binnen tien jaar energieneutraal te hebben. En het gemeentelijk vastgoed zetten we graag in als aanjager van de warmtetransitie.

Idee of initiatief

We zijn blij met nieuwe ideeën die helpen bij het slagen van de energietransitie. Ideeën van inwoners en bedrijven zijn van harte welkom. De gemeente steunt bij het uitwerken van deze ideeën. We helpen we bij het aanvragen van subsidies. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden om invulling te geven aan een idee. En we brengen inwoners in contact met organisaties te kunnen helpen om een project uit te voeren.

Heeft u een nieuw idee? Of heeft u vragen over energietransitie?

Neem dan contact op met Jody Andernach, het liefst via j.andernach@lingewaard.nl. U kunt ook bellen via (026) 32 60 111.