Energietransitie betekent dat we de overgang maken van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Ons hoofddoel is energieneutraal zijn in 2050. Wij willen dan evenveel energie duurzaam opwekken als dat wij verbruiken in de gemeente. En dat alle energie, die inwoners en bedrijven in de gemeente gebruiken, duurzaam is. Dit gebeurt niet in één keer, maar stap voor stap. Het is veel werk en we moeten snelheid blijven maken om het doel te halen. Dat willen we doen met inwoners, bedrijven en partners. Samen verduurzamen we onze gemeente.

In november 2020 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Energietransitie Lingewaardlink naar pdf bestand vastgesteld.


Warmtetransitie

Een onderdeel van de energietransitie is het vinden van een duurzaam alternatief voor aardgas. Dit proces noemen we de 'warmtetransitie'. In de transitievisie warmte beschrijft de gemeente hoe we de warmtetransitie vormgeven in Lingewaard. Het gaat bijvoorbeeld over het verwarmen van het huis en over hoe we koken. 


We werken aan de energietransitie vanuit drie pijlers:

Pijler 1: Energiebesparing
Pijler 2: Duurzame opwek
Pijler 3: Warmtetransitie

In april 2021 is de transitievisie vastgesteld door de gemeenteraad.

Onze werkwijze

Energietransitie is nieuwe dingen doen en uitproberen. De gemeente heeft de inbreng van inwoners, organisaties en bedrijven nodig. Wij willen het echt samen doen. Wij geloven dat je alleen misschien sneller bent, maar samen kom je verder. We werken samen met inwoners, bedrijven, Lingewaard Energie, Stichting Lingewaard Natuurlijk, woningbouwcorporaties en andere partners. We zoeken hen op. We spreken met ze over hun ideeën om energietransitie vorm te geven.

Ook houden we nieuwe ontwikkelingen bij. Bijvoorbeeld het opslaan van energie. We vertalen nieuwe technieken naar de lokale situatie in Lingewaard. Zo doen we onderzoek naar twee unieke projecten. De combinatie van warmte uit de zon (zonthermie) en warmte uit water (aquathermie) in de Zilverkamp en de combinatie van zon thermisch en hoge temperatuur opslag op NEXTgarden.

Wij zijn zelf als organisatie ook aan de slag om energietransitie vorm te geven. We verduurzamen ons gemeentelijk vastgoed. Het accommodatiebeleid bepaalt in elke kern hoe we omgaan met het gemeentelijke vastgoed. Het is ons doel om de gebouwen die we houden binnen tien jaar energieneutraal te hebben. En het gemeentelijk vastgoed zetten we graag in als aanjager van de warmtetransitie.

Idee of initiatief

We zijn blij met nieuwe ideeën die helpen bij het slagen van de energietransitie. Ideeën van inwoners en bedrijven zijn van harte welkom. De gemeente steunt bij het uitwerken van deze ideeën. We helpen we bij het aanvragen van subsidies. Ook kijken we samen naar de mogelijkheden om invulling te geven aan een idee. En we brengen inwoners in contact met organisaties te kunnen helpen om een project uit te voeren.

Heeft u een nieuw idee? Of heeft u vragen over energietransitie?

Neem dan contact op met Jody Andernach, het liefst via j.andernach@lingewaard.nl. U kunt ook bellen via (026) 32 60 111.