‘We moeten van het aardgas af’. Dit onderwerp is veel in het nieuws. Het betekent dat we onze huizen en gebouwen op een andere manier gaan verwarmen. We stoppen met het gebruik van aardgas voor de verwarming van onze woningen en gebouwen. Hier is een flinke overgang voor nodig, daarom heet het ‘warmtetransitie’. De oplossing is voor elke wijk verschillend.

Het volgende filmpje vertelt meer over waarom we stoppen met aardgas.

De verwarming van je huis kan je op verschillende manieren vervangen. Bijvoorbeeld door de aansluiting op een warmtenet, met elektrische oplossingen of door aardgas te vervangen door groen gas. Hieronder een aantal korte filmpjes over deze onderwerpen die dienen ter illustratie:

Korte animatie over het warmtenet

Korte animatie over elektrische oplossingen

Korte animatie over biogas

Lokale ideeën

De gemeente heeft een belangrijke rol. De gemeente onderzoekt in samenwerking met de tuinders in NEXTgarden, Firan en provincie Gelderland of we het restwarmte komend van de kassen van de tuinders nog beter kunnen gebruiken. Dit kunnen we bijvoorbeeld gebruiken door het toekomstbestendig maken van bedrijven en tuinders op Bergerden of voor het verwarmen van woningen. Ook onderzoeken we de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf. En kijken we naar andere warmtebronnen die een optie zijn voor onze gemeente. Nieuwbouw maken we al zonder gas. We kijken hoe we woningen en bedrijven die er al staan zonder gas kunnen verwarmen. 

Projecten 2021

In 2021 gaan we aan de slag met de volgende projecten:

  • Beleid: we stellen Transitievisie warmte vast
  • Warmtebedrijf: we leggen in het najaar van 2020 de raad een besluit voor om wel of niet een warmtebedrijf te starten.
  • Routekaart: we maken een routekaart met de stappen voor een energieneutraal (glas)tuinbouwgebied in 2030.
  • Verduurzamen terreinen waar bedrijven zijn: Houtakker en Agropark verduurzamen, wij helpen hierbij.
  • Nieuwe ideeën duurzaamheid: we hebben minimaal vier keer in het jaar contact met de werkgroep Duurzaam Zilverkamp en Doornenburg Duurzaam met energie, of ieder ander plan dat meewerkt aan de warmtetransitie.  
  • Duurzame energiebronnen: we gaan verder met het onderzoeken / gebruiken van energiebronnen zoals zonthermie, aquathermie en bewaren van warmte in Hoge Temperatuur Opslag (HTO).
  • RES: wij besluiten over het bod Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en werken toe naar de RES 2.0. Meer informatie over RES vindt u hier
  • Wijk van de Toekomst Zilverkamp: de wijk Zilverkamp in Huissen is sinds 2018 een officiële Wijk van de Toekomst. Samen met anderen kijkt de gemeente naar opties om deze wijk rond 2028 helemaal van het gas af te krijgen. Meer informatie hierover vindt u op: www.lingewaard.nl/duurzamer-wonen.