De energie die we gebruiken, wekken we duurzaam op. Dus met duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie. Steeds meer inwoners in Lingewaard hebben zonnepanelen op het dak. Het aandeel woningen met zonnepanelen in Lingewaard is groter dan gemiddeld in Nederland. Daar zijn we trots op. Ook hebben verschillende ondernemers en een aantal scholen in Lingewaard zonnepanelen op het dak. Natuurlijk willen we als gemeente het goede voorbeeld geven. Op gemeentelijke gebouwen in Lingewaard staan bij elkaar bijna 2300 zonnepanelen.

Zelf aan de slag met duurzame energie?

Wilt u zelf kijken hoe u energie duurzaam op kunt wekken? Op de website van het Energieloket Lingewaard vindt u meer informatie. Bijvoorbeeld over zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers. De coaches van het energieloket bieden gratis advies aan inwoners en ondernemers in Lingewaard. Het begint allemaal bij uw vragen en uw wensen. Kijk op: www.energieloketlingewaard.nl.

Projecten 2021

In 2021 gaat de gemeente aan de slag met volgende projecten:

  • Windpark Caprice: wij toetsen de vergunningsaanvraag zodat de raad kan besluiten over twee windturbines bij Caprice
  • Windpark NEXTgarden: we houden ons bezig met het onderzoek naar de haalbaarheid van windproject NEXTgarden
  • RES: wij besluiten over het bod Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 en werken toe naar de RES 2.0. Meer informatie over RES vindt u hier
  • Beleidskaders bespreken: we gaan in gesprek met initiatiefnemers die zon- of windparken willen realiseren. We kijken of hun project past binnen onze beleidskaders.  Bijvoorbeeld in zoekzone Lingewal voor zon. 
  • Zon op dak: wellicht sluiten we aan bij een initiatief in de regio om zon op dak nog meer aan te moedigen bij ondernemers.
  • Op gesprek: wij houden gesprekken met personen die ideeën hebben om duurzame energie op te wekken. We helpen hen bij het uitvoeren van de ideeën. 
  • Energieopslag: we zoeken naar mogelijkheden om energie op een duurzame manier op te slaan.
     

Windenergie in Lingewaard

Windenergie helpt bij het verduurzamen van onze energie. In september 2019 stelde de gemeenteraad het beleidskader windenergie vast.

Zonne-energie

In december 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader zonne-energie vastgesteld

Meer informatie over duurzame projecten in NEXTgarden.