Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. U kunt ook direct een vergunning aanvragen. 

Flitsvergunning

In een aantal gevallen is het mogelijk om een zogenaamde flitsvergunning aan te vragen. Bij een flitsvergunning krijgt u tussen een dag en twee weken een beslissing op uw aanvraag. Als aanvrager van een flitsvergunning neemt u zelf het initiatief om de vergunningaanvraag te toetsen aan de voorwaarden. Meer informatie vindt u ook bij Omgevingsdienst Regio Arnhem(externe link) (ODRA).

Werkzaamheden

De volgende soorten werkzaamheden komen voor een flitsvergunning in aanmerking:

 • het plaatsen van dakkapellen
 • het wijzigen van de gevel
 • het plaatsen van erfafscheidingen
 • het aanbrengen van gevelreclame
 • het bouwen van bijgebouwen
 • het bouwen van eenlaagse aan-/uitbouwen
 • constructieve wijzigingen zoals doorbraken, balkons, dakterrassen e.d.

Meer informatie vindt u op de website van de ODRA: https://www.odregioarnhem.nl/kennisbank/flitsvergunning/(externe link) 

Nodig voor de aanvraag

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening;
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
 • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Let op! Het niet (volledig) meezenden van alle verplichte documenten kan leiden tot grote vertraging in de afhandeling van uw aanvraag. Zorg dus dat u alle gevraagde bijlagen meestuurt! Wanneer u uw aanvraag schriftelijk indient, dan moet u ook de bijlagen schriftelijk (dus niet per mail) indienen. Dat geldt ook voor eventuele aanvullende informatie die de gemeente later van u nodig heeft.

Bibob-onderzoek

Mogelijk komt u voor een Bibob-onderzoek in aanmerking. Dat kan zijn wanneer u een aanvraag doet voor een bedrijf dat valt onder een risicovolle branche. Denk daarbij aan belwinkel, uitzendbureau, afvalverwerking of autohandel. De hoogte van de bouwsom en andere indicatoren kunnen ook leiden tot een Bibob-onderzoek. 

Meer informatie over de wet Bibob.

Als uw aanvraag in aanmerking komt voor een Bibob-onderzoek dan krijgt u daar bericht van. Let op, het invullen van de Bibobvragenlijst moet door de eigenaar/opdrachtgever zelf gedaan worden.

Bibob formulier bij omgevingsvergunning

DigiD linkFormulier wet Bibob omgevingsvergunning

eHerkenning linkFormulier wet Bibob omgevingsvergunning

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u leges betalen.

Waar u moet zijn

Voor vragen kunt u contact opnemen Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)(externe link). Globale informatieve vragen zijn gratis.

Voor grotere bouwprojecten bestaat ook de mogelijkheid voor een vooroverleg omgevingsvergunning. Een vooroverleg is geen gesprek, het is meer een concept-aanvraag. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als u een uitgebreide aanvraag hebt gedaan, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met ODRA als:

Heeft u vragen over de dienstverlening van Omgevingsdienst Regio Arnhem? Neem dan contact(externe link) op. ODRA is bereikbaar via (026) 37 71 600 of via postbus@odra.nl.