Omschrijving

Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost tijd en geld. Als u uitgebreide bouw- of verbouwplannen heeft, kunt u eerst een vooroverleg bij de gemeente indienen. Na een vooroverleg weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft. Het vooroverleg dient u in via een formulier, het is geen gesprek.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vooroverleg moet u leges betalen.

Gaat het vooroverleg over in een aanvraag omgevingsvergunning, dan worden de leges voor het vooroverleg verrekend met het bedrag voor het behandelen van de aanvraag omgevingsvergunning.

Hoe het werkt

Een vooroverleg is aan te raden wanneer blijkt dat uw plan niet in het bestemmingsplan past en u een globale toets wilt laten uitvoeren, waarbij onder andere zal worden gekeken naar milieu, economische en stedenbouwkundige aspecten.

Het vooroverleg kan via het formulier vooroverleg worden aangevraagd.

Naar aanleiding van de ingediende gegevens wordt gekeken naar de haalbaarheid c.q. draagvlak van uw plannen op grond van de daarvoor geldende eisen/bestaand beleid.

Wat u moet doen

U kunt het aanvraagformulier mailen naar postbus@odra.nl onder vermelding van: aanvraag vooroverleg.

Wilt u uw aanvraag toch schriftelijk indienen, dan kan dit naar het volgende adres: Omgevingsdienst Regio Arnhem, postbus 3066, 6802 DB Arnhem.

Meenemen

U moet bij de aanvraag de gegevens meesturen die nodig zijn om de gevraagde globale toets uit te kunnen voeren (o.a. situatietekening, plattegronden, geveltekeningen).

Bij bouwwerkzaamheden:

  • een schetsplan van de activiteiten/werkzaamheden die u wilt realiseren/uitvoeren.

Bij een vooroverleg ten behoeve van milieu:

  • een globale omschrijving van de werkzaamheden.

Aanvullende informatie

Heeft u een wat kleiner (ver)bouwplan (tot circa € 50.000 bouwkosten), dan zijn de legeskosten voor het vooroverleg relatief hoog. Ook komt de behandeltijd van het vooroverleg bij de tijd die de behandeling van de vergunning vraagt. U kunt soms beter direct een aanvraag omgevingsvergunning indienen.