IKC De Doornick in Doornenburg is één van de vier projecten uit de eerste fase van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2019. Het schoolbestuur SVPO De Linge en de gemeente Lingewaard hebben samen plannen ontwikkeld voor de (ver)nieuwbouw van IKC De Doornick.

Alternatief 

In 2021 is besloten dat school en kinderopvang een nieuw gebouw krijgen op de huidige locatie. De voorbereidingen voor deze nieuwbouw zijn vlak daarna gestart. Tijdens deze voorbereidingen kwam er een andere mogelijke locatie voor IKC De Doornick in beeld: de Martinuskerk. Deze kerk staat al een tijdje leeg. Veel inwoners willen de kerk graag behouden voor Doornenburg. Op verzoek van onder meer de werkgroep Doornenburg heeft de gemeente in 2023 laten onderzoeken of IKC De Doornick kan verhuizen naar de Martinuskerk. 

Onderzoek

De onderzoekers hebben onder meer gekeken naar de mogelijke indeling van de kerk. Maar ook naar onderwerpen als licht, geluid (akoestiek), verwarming en frisse lucht. Zij hebben in kaart gebracht wat er mogelijk is, en wat de kosten zijn. 

Definitief besluit

Inmiddels zijn de resultaten van het onderzoek bekend. Gebleken is dat school en kinderopvang kunnen worden ondergebracht in de Martinuskerk. Eind maart 2024 heeft de gemeente definitief besloten dat IKC De Doornick verhuist naar de Martinuskerk. Er komt dus geen nieuwbouw.

De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt. Het kerkgebouw en het terrein moeten worden aangepast. De buitenkant van de kerk blijft grotendeels hetzelfde. Schoolbestuur, team, ouders/leerlingen en omwonenden worden betrokken bij de verdere uitwerking. 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met projectleider Michiel Spanbroek. Hij is te bereiken per e-mail via m.spanbroek@lingewaard.nl of telefonisch via (026) 326 01 11.