Wat is het?

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mag worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) uw plan toch uitvoeren.

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning voor een BOPA nodig heeft? 
Doe dan de Vergunningcheck op het Omgevingsloket. Daar staan alle regels overzichtelijk bij elkaar. 
Vanuit deze check kunt u eenvoudig de aanvraag gaan doen. Gebruik hiervoor  DigiD of eHerkenning.

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. 

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag moet u leges betalen.

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning voor een BOPA toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een BOPA nodig wanneer:

 • u in een gebouw wilt wonen dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte wilt gebruiken als tuin
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast wilt beginnen in uw woning
 • u een woning wilt gebruiken als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • u weiland wilt gebruiken als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats

Wat moet ik doen?

 • Bekijk in het Omgevingsloket, via de optie ‘regels op de kaart’, het omgevingsplan of andere ruimtelijke plannen van het gebied.
 • Check wat de regels zijn voor het gebruik van de grond en de gebouwen.
 • Als u de grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken, controleert u met de Vergunningcheck van het Omgevingsloket of u een vergunning nodig hebt.
 • Voordat u uw vergunning aanvraagt, kunt u uw initiatief ook indienen om van een vooroverleg gebruik te maken. Na dit vooroverleg weet u welke vergunningen u nodig heeft en of uw aanvraag kans van slagen heeft.
 • Betrek uw omgeving bij uw plannen. Wanneer u voldoende gebruik maakt van participatie heeft u meer kans op draagvlak voor uw initiatief vanuit uw omgeving. Ook is in sommige gevallen participatie verplicht. Lees meer over participatie
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u deze aan via het Omgevingsloket.
 • Heeft u vragen over het doen van een vergunningaanvraag? Neem dan contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA), via (026) 37 71 600.

Wat heb ik nodig?

Om een BOPA aan te vragen, hebt u het volgende nodig:

 • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving van de gevolgen van uw plan voor het gebied.
 • Een beschrijving van hoe uw plan in strijd is met het omgevingsplan van de gemeente.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport hebt).

Hoe lang duurt het?

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) verwerkt in veel gevallen de vergunningaanvragen voor onze gemeente. Binnen 8 weken ontvangt u van hen bericht. De ODRA kan deze periode met 6 weken verlengen. Soms hebben zij advies en toestemming van een andere organisatie (bevoegd gezag) nodig. Dan komen er nog 4 weken bij. Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.


Vergunning voor 1 januari aangevraagd?

Heeft u uw vergunningsaanvraag voor 1 januari gedaan? Houd er dan rekening mee dat uw aanvraag nog volgens de oude procedures en via het oude Omgevingsloket behandeld wordt. Eventuele aanvullende stukken moeten dan ook via het oude Omgevingsloket worden aangeleverd.